Względne

ugięcie

czołowe

Klasa

<1/150

 

 

 

<1/200

 

 

 

<1/300

A

 

 

 

B

 

 

 

C

Ciśnienie

[Pa]

Klasa

Optymalne temperatury w domu

Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody. Stąd tak często doświadczamy nagłych załamań pogody, dużych różnic temperatur, ale także silnych wiatrów czy nawet wichur przetaczających się przez kraj. W związku ze zmianami klimatu zjawiska atmosferyczne takie jak na przykład trąby powietrzne są coraz silniejsze.

<  poprzedni

Z kolei przemieszczenie czołowe to przemieszczenie punktu elementu ramy skrzydła lub ościeżnicy mierzone prostopadle do elementu.

Ugięcie czołowe to maksymalne przemieszczenie czołowe elementu ramy skrzydła lub ościeżnicy pomniejszone o połowę sumy przemieszczeń czołowych w każdym końcu elementu.

„Sprawdzenie klasy odporności okna na wiatr określa się w badaniach laboratoryjnych. Badanie polega na przyłożeniu określonej serii dodatnich i ujemnych ciśnień próbnych, przy których dokonywane są pomiary i kontrole, dla oceny względnego ugięcia czołowego i odporności na uszkodzenie na skutek obciążenia wiatrem.”- mówi Arkadiusz Listwon, DRUTEX S.A.

Istotne jest również, że ważnym testem wytrzymałościowym dla badanego okna, a w szczególności okuć, jest tzw. test bezpieczeństwa. Próbka jest poddana jednemu cyklowi obejmującemu ujemne i dodatnie ciśnienie. Wartość tego ciśnienia zależy o klasy jaką osiągnęliśmy w tym badaniu. Jest ona pomnożona przez 1.5. Badanie pozwala na określenie jakości i sztywności okuć, a tym samym odporności naszego okna na siłę napory wiatrem.

Współczesne okna wyróżniają się zaawansowaniem technologicznym. Nowoczesne rozwiązania stanowią często o ich wysokiej jakości. Można więc znaleźć stolarkę idealnie dopasowaną do naszych potrzeb i preferencji w zakresie kształtów, kolorów czy rozmiarów okien. Nie należy jednak zapominać, że wciąż newralgicznymi parametrami pozostaje: odporność na obciążenie wiatrem i wodoszczelność. Dlatego należy sprawdzać i pytać, bo taka wiedza, to pewność, że wybór okna jest właściwy. Należy pytać o certyfikaty, atesty i dopuszczenia techniczne, jakimi dysponuje producent. Ważne jest też, aby ufać wiarygodnym partnerom, firmom z tradycjami, których rzetelność potwierdza wieloletnie doświadczenie w branży.

„Badanie okien jest wymogiem, a do każdego okna producent ma obowiązek dołączyć kartę wyrobu z wypisanymi przebadanymi parametrami i ich klasami. Dlatego przed zakupem okna należy dokładnie sprawdzić jakie parametry zapewnia nam produkt, a zatem jaki poziom bezpieczeństwa nam oferuje. Szczególnie istotne w tym zakresie są trzy parametry: odporność na wiatr i związane z tym również wodoszczelność oraz przepuszczalność powietrza. W obliczu coraz częstszych zmian pogody warto pamiętać, że parametry okna mogą stanowić o komforcie ich użytkowania i naszej satysfakcji.” – radzi Arkadiusz Listwon z DRUTEX S.A.

Po osiągnieciu określonej klasy należy sprawdzić czy okno wytrzyma warunki powtarzające się. Stąd podczas badania przeprowadzamy 50 cykli parcia i ssania (dodatnie i ujemne ciśnienia, a  wartość tego ciśnienia jest połową wartości klasy która osiągnęliśmy).

Okno o najwyższej odporności na siłę wiatru sklasyfikowane symbolem C-6 oznacza, że wiatr wiejący z prędkością ponad 205 km/h odkształci jego ramę o 1/300 jej długości. Z kolei okno o najniższej odporności na siłę wiatru w klasie A-1, co oznacza, że już wiatr wiejący z prędkością 90 km/h doprowadzi do maksymalnego ugięcia ramy, a więc o 1/150 jej długości.

Odporność na obciążenie wiatrem oznacza się na podstawie takich badań symbolami od A-1 (najmniejsza sztywność) do C-5 (największa). Biorąc pod uwagę nasze warunki klimatyczne, w przeciętnym budynku mieszkalnym wystarczy okno o odporności na obciążenie wiatrem w klasie B-3/B-4, w skrajnych przypadkach narażonych na silne wiatry, a więc na dużych wysokościach lub w szczerym polu C-3/C-4. Oznacza to, że wiatr napierający z siłą 1200/1600 Pa (czyli 158-184 km/h) spowoduje ugięcie ramy nie większe niż 1/300 długości.

Odporność na obciążenie wiatrem, czyli inaczej sztywność okna, określa jego klasę. Wskaźnik dotyczący odporności na obciążenie wiatrem wskazuje, przy jakiej prędkości wiatru nastąpi maksymalne dopuszczalne ugięcie najbardziej odkształconego elementu okna. Nie może ono być większe niż 1/300 długości danego elementu. Co ważnej, parametr należy dobierać w zależności od natężenia siły wiatrów w miejscu zamieszkania, jako że inną odporność na wiatr powinny mieć okna w kilkupiętrowym wieżowcu, a inną w domu parterowym, co jest związane z samą fizyką budowli.

Silny wiatr może spowodować trwałe odkształcenie okna poprzez ugięcie ramy okna nawet o kilka milimetrów. Tego typu działania prowadzi do powstania trwałego rozszczelnienia. Aby zapewnić sobie komfort i zabezpieczenie przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi należy więc przede wszystkim zainwestować w wysokiej jakości okna wyróżniające się dużą sztywnością.

Nie bada się

 

 

 

400

 

 

 

800

 

 

 

1200

 

 

 

1600

 

 

 

2000

 

 

 

xxxx

0

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Exxxx

Gdzie xxxx to wartość ciśnienia – ale z reguły nie przeprowadza się badania już przy tak ekstremalnym ciśnieniu.

 

2. względne ugięcie czołowe, czyli :

Okno  klasyfikuje się według dwóch wartości:

 

1. o obciążenia wiatrem, jak np.:

Odporność na obciążenie wiatrem oraz wodoszczelność to niezwykle istotne kryteria określające jakość okien. Szczególnie duże znaczenie mają w przypadku mieszkańców wysokich pięter i właścicieli domów położonych na otwartym terenie lub nad morzem.

Niestety doniesienia synoptyków nie napawają optymizmem. Jak twierdzą, wskutek zmian klimatycznych gwałtowne burze i wichury będą występować coraz częściej. Dlatego warto sprawdzić, jakość naszych okien, a przed zakupem nowych poważnie rozważyć te parametry, które mają faktyczny wpływ na to czy stolarka będzie odporna na parcie wiatru i czy będzie nas w stanie zabezpieczyć przed przeciekaniem wody opadowej.

słonecznych, co oznacza, że  Ziemia zaczyna się ogrzewać, ale  ciepły jest jeszcze Atlantyk. Trudno przewidywalne zmiany pogodowe występują w związku z tym zanim dojdzie do  względnej równowagi na styku kontynentu i oceanu.

Nasilające się zmiany klimatyczne występują szczególnie na przełomie zimy i wiosny. Wówczas dochodzi do wyjątkowo silnych i nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych związanych z przemodelowaniem dopływu promieni

10 podstawowych zasad na upalne dni

Przeczytaj

Upały dają się we znaki. W tym roku lato nas rozpieszcza wysokimi, prawie afrykańskimi temperaturami.

______________________________________________

Stare i nowoczesne – czy to możliwe?
Zaproś wiosnę do domu

następny >

Urbanizacja

Przeczytaj

Urbanizacja popycha coraz więcej ludzi na całym świecie ze wsi do ciągle rosnących skupisk miejskich.

______________________________________________

PORADY

Modne wyjście na taras idealne nie tylko latem!

Przeczytaj

Taras doceniamy szczególnie latem, gdy stanowi on przedłużenie dziennej strefy i gdy zostanie odpowiednio połączony z wnętrzem.

_______________________

 

_______________________

CONCEPTART OKNA I DRZWI

Okna odporne na silne wiatry!

 

_____________________________

Zobacz także

_____________________________

CONCEPTART OKNA I DRZWI